בית אבות לתשושים בירושלים

/בית אבות לתשושים בירושלים
­

בית אבות בירושלים- בית אליסיה

בית אבות בניהול עמותת עידן ובו כ 75 מיטות. הממוקם בשכונת קטמון בירושלים בית אבות שמיועד לדיירים עצמאיים, תשושים, וסיעודיים. עם רישיון ממשרד הרווחה ומשרד הבריאות. מקבל דיירים עם קוד רווחה או משרד הבריאות או באופן פרטי. מחלקות קטנות רוב החדרים הם שני דיירים בחדר, מקבל דיירים באופן פרטי ועם קוד בריאות או רווחה. עם […]

בית אבות- בית באייר

בית אבות בניהול עמותת עידן ובוא 180 מיטות הממוקם בשכונת רמת אשכול בירושלים. בית אבות מיועד לדיירים עצמאיים, תשושים, סיעודיים, תשושי נפש. עם רישיון של הרווחה ומשרד הבריאות בבית באייר מקבלים דיירים עם קוד רווחה ובריאות או באופן פרטי. בכול מחלקה 36 דיירים במחלקות העצמאיים והתשושים שני דיירים בחדר. במחלקת הסיעודיים ובתשושי הנפש 2-4 בחדר.

צוות […]