לפניכם ההגדרות השונות במצבם התפקודי של הקשישים כפי שהן מוגדרות על ידי בעלי המקצוע.

 

עצמאי
קשיש עצמאי אינו נזקק לעזרה בביצוע פעולות שגרתיות בחיי היום יום. הקשיש מצליח לבצע פעולות שגרתיות כגון: ניידות בכוחות עצמו, אכילה, רחצה, לבישת בגדים ושליטה בסוגרים. וצלילות הדעת.

תשוש
אדם אשר מוגדר כתשוש פיזית  יזדקק לעזרה בביצוע חלק מהפעולות השגרתיות כגון: רחצה, הלבשה, נטילת תרופות, תשוש הוא אדם שזקוק באמצעי עזר להליכה. תשוש הוא אדם צלול בדעתו.

סיעודי
אדם אשר מוגדר כסיעודי נזדקק לעזרה באופן מלא בביצוע מרבית מפעולות היום. ויזדקק לעזרה בניידות, בהעברות, ברחצה והלבשה במתן תרופות חלקם סובלים  מירידה בתפקודם המנטלי.  קיימות 6 פעולות חיוניות הנדרשות לתפקוד בסיסי של האדם בשגרת יומו. לאכול ולשתות, שליטה על הסוגרים, לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ והיכולת להתנייד.אכילה, שתיה, ועוד.. פעולות אלה נקראותDLA

תשוש נפש
אדם המוגדר כתשוש נפש הוא אדם עצמאי בתפקוד הפיזי. מנטלית אינו מתפקד הזכרון לטווח הקצר נפגע בחלקו או במרביתו. הגדרה זו כוללת בתוכה מגוון גדול של תופעות אשר מתרחשת בהן ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי של הקשיש. קשיש המוגדר כתשוש נפש יכול לסבול מהפרעות חולפות או קבועות בדרגות התבטאות שונות. חלק מהתופעות השכיחות הינם: קשיים וליקויים בזיכרון, חשדנות. אדישות, קשיים בתפיסת המרחב, קשיים שונים ביכולות ההבנה והתפיסה וקשיים בהתבטאותו בשיקול הדעת,. קשיש זה נזקק לעזרה בכול פעולות היום.

סיעודי מורכב – סיעודי רפואי
הגדרה זו מתייחסת לקשישים הנזקקים בנוסף לעזרה בפעילות השוטפת של חיי היום יום גם לטיפול רפואי שוטף והתערבות רפואית קבועה כגון עירויים, דיאליזה, או כל פעולה רפואית אחרת הנזקקת לצוות רפואי ומוסד רפואי מתאים.